Yurtdışında özellikle de Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın vefat ettiklerinde ülkemize gönderilen cenazelerinin, havaalanlarından
alınıp memleketlerine götürülmesi ile ilgili hizmetler 2002 yılı başından itibaren İşletmemizce yürütülmektedir.