Yayınlarımızın yurtiçi satış ve pazarlaması; İşletme merkezinden yapılan satışlar ile dizgi, matbaa, yayın hizmet vb. satışların yanı
sıra, mevcut 28 yayınevi başta olmak üzere, iştirak ettiğimiz fuar ve sergiler vasıtasıyla gerçekleşmektedir.