Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Radyo ve Televizyon Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Diyanet Radyo ve TV’nin iş ve işlemleri
Mütevelli Heyetimizin 10.07.2012 gün ve 1430/23 sayılı kararı ile 2012 yılı sonlarından itibaren İşletmemiz tarafından yerine getirilmektedir.