Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Radyo ve Televizyon Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Diyanet Radyo ve TV’nin iş ve işlemleri Mütevelli Heyetimizin 10.07.2012 gün ve 1430/23 sayılı kararı ile 2012 yılı sonlarından itibaren 2018 yılı sonuna kadar İşletmemiz tarafından yerine getirilmiştir.