2002 yılı başından itibaren İslam Ansiklopedisi ile ilgili her türlü üretim, dağıtım, abone ve pazarlama faaliyetleri İşletmemizce yürütülmektedir.
Aktif abone sayısı, düzenlediğimiz kampanyalar ile ilk planda 24. cilt için 60.000’in üzerine çıkartılmıştır. İşletmemizce yürütülen ve hali hazırda
devam eden bu kampanyalar ile 25 ve 26’ncı ciltlerin abone sayıları 50.000’ini, 30 – 34 arası ciltler için ise abone sayısı 45.000’ini aşmıştır. 41
– 44 ciltler yeni bir kampanya düzenlenmiş ve abonelik işlemleri devam ettirilmektedir. 44’üncü cildin basılması ile İslam Ansiklopedisi tamamlanmıştır.
2014-2015 Faaliyet döneminde toplam 2.114.303,00 -TL’ lik İslâm Ansiklopedisi satışı gerçekleştirilmiştir..