HazMütevelli Heyetimizin, Üniversite bulunan illerde kitabevi açılması ile ilgili almış olduğu prensip kararı doğrultusunda açılmış bulunan Ankara Sıhhiye,
Ankara Kızılay, Ankara Kocatepe İstanbul Cağaloğlu, İstanbul Ataşehir, İstanbul Çapa Fatih, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, İzmir, Çanakkale, Trabzon,
Elazığ, Samsun, Çorum, Erzurum, Antalya, Kayseri, Konya, Denizli, Sakarya, Muğla, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Sivas’ta birer kitabevi olmak
üzere toplam 28 kitabevi ile başta İslam Ansiklopedisi ile diğer basılı, sesli ve görüntülü yayınlarımızın yanında, kamu kurum ve kuruluşlarının, (Diyanet
İşleri Başkanlığı, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi v.b.) özel kişi, kurum ve kuruluşların da dini, ilmi, milli, tarihi ve
kültürel muhtevalı basılı, sesli ve görüntülü her türlü yayını okuyucuların hizmetine sunulmaktadır. Bunun yanında, yine Mütevelli Heyet’imizin al-ırlanıyor..