620 basılı, Basılı yayınlarımız arasında
9 adet Almanca,
7 adet İngilizce,
3 adet Fransızca,
2 adet Rusça,
2 adet Kazakça,
1 adet Flamanca,
1 adet Gürcüce ve
9 adet Arapça olmak üzere çeşitli yabancı dillerde neşredilmiş 34 adet eserimiz bulunmaktadır.